Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1988

Artykuły

 • Bronisław Misztal: Teoria społeczna jako sposób widzenia świata.
 • Henryk Domański: Dwie transformacje w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a ruchliwość społeczna.
 • Krzysztof Gorlach: Zmierzch klasy chłopskiej.
 • Grzegorz Lissowski, Piotr Świstak: Wybór najlepszego uporządkowania społecznego: nowe zasady sprawiedliwości i normatywne wymiary wyboru.

Artykuł recenzyjny

 • Radosław Sojak: Wyważanie drzwi uchylonych
 • Sławomir Kapralski: Wartości a poznanie socjologiczne, Zakład Wydawniczy "NOMOS", Kraków 1995
 • Ryszard M. Machnikowski: Koncepcja socjologii wiedzy Karla Mannheima we współczesnej socjologii anglo-amerykańskiej, Omega-Praksis, Łódź 1996
 • Aleksander Manterys: Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

Recenzje

 • O wszechmocy przemocy. Andrzej Zybertowicz: Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy. Toruń 1995 (rec. Tomasz Woźniak).
 • Solidarność po raz trzeci. Wojciech Sitek: Wspólnota i zagrożenie. Wrocławianie wobec wielkiej powodzi. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997 (rec. Małgorzata Jarońska).
 • Nowe interpretacje społeczeństwa obywatelskiego. Ani książę ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej. Wybór tekstów i wstęp Jerzy Szacki, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 1997 (rec. Eugeniusz Górski).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)