Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1999

Z okazji 70-lecia urodzin Jerzego Szackiego

 • Marcin Król: Wolność - nieustający spór.
 • Jerzy J. Smolicz: Tradycja i nowoczesność. Wyzwanie dla Azji.
 • Mirosława Marody: Od społeczeństwa drugiego obiegu do społeczeństwa obywatelskiego.
 • Marek Ziółkowski: Cztery funkcje przywracanej pamięci.
 • Elżbieta Hałas: Polityka symbolizacji w ujęciu Pierre'a Bourdieu a interakcjonizm symboliczny.
 • Pytania do Jubilata.
 • Jerzy Szacki: Odpowiedzi dla "Studiów Socjologicznych".

Recenzje

 • Janina Frentzel-Zagórska: Society and System: Transformation in Central Europe as Seen in the Making (rec. Edmund Mokrzycki).
 • Spór nie tylko o słowa. Indywidualizm a kolektywizm. Praca zbiorowa (rec. Krzysztof Tyszka).
 • Making Capitalism Without Capitalists. The New Ruling Elites in Eastern Europe. Gill Eyal, Ivan Szelenyi i Eleanor Townsley (rec. Henryk Domański).
 • Witold Morawski: Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo. Gospodarka. Polityka (rec. Daria Łucka).

Sprawozdania

 • "Społeczne wyzwania i socjologiczne dylematy XXI wieku". Kraków, 3 września 1999.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)