Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1998

Artykuły

 • Marek M. Kamiński: Strategiczne konsekwencje łączenia się i  dzielenia: analiza konsolidacji polskiego systemu partyjnego pomiędzy 1993 a 1997 rokiem.
 • Wiesław Szczęsny, Alicja Ciok, Teresa Kowalczyk, Elżbieta Pleszczyńska, Włodzimierz Wysocki: Gradacyjna analiza powiązań w tablicach kontyngencji. Zastosowania do analizy wyników głosowania do Sejmu RP z lat 1993 i 1997.
 • Piotr Chmielewski: Homo sociologicus - model a rzeczywistość.
 • Jan Poleszczuk: Altruizm a racjonalność zachowań społecznych.
 • Jonathan Bendor, Piotr Świstak: Ewolucyjna stabilność kooperacji.

Kronika życia naukowego

 • Piotr Sztompka wiceprezydentem International Sociological Association (ISA).

Recenzje

 • Dylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia. Pod redakcją Janusza Muchy, Wojciecha Olszewskiego (rec. Krystyna Romaniszyn).
 • Zmierzch ery sowietologii. Grzegorz Ekiert: The State Against Society: Political Crises and their Aftermath in East Central Europe (rec. Krzysztof Gorlach).
 • Zaufanie... Fukuyamy jako przykład "nowego kulturalizmu". Francis Fukuyama: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu (rec. Anna Sosnowska).
 • PolityczKI, czyli "nowe superkobiety" w nierównej walce o  równe prawa. Kolaboracja czy rewolucja? Mechthild Cordes: Frauenpolitik. Gleichstellung oder Gesellschaftsvranderung? Ziele, Institutionen, Strategien (rec. Dorota Uniewska).
 • Rewriting the Sexual Contract. Collected Views on Changing Relationship and Sexual Divisions of Labour. G. Dench (red.) (rec. Aleksandra Dukaczewska).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)