Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1999

Artykuły

  • Tomasz Szlendak: Antropologia miłości. Socjobiologiczny model wyjaśniania ludzkich strategii seksualnych i próba jego krytyki.
  • Piotr Kryczka: Rozwód w opinii społecznej.
  • Ewa Malinowska: Organizacje kobiece w Polsce.

***

  • Piotr Pawliszak: Mechanizmy zaangażowania do ruchu Focolari.

Recenzje

  • Wzory zmiany - stan rzeczy i prognozy dla państw bałtyckich. Raimo Blom (ed.): Regulation and Institutionalization in the Baltic States. Raimo Blom (ed.): Expert Interviews from the Baltic States (rec. Grażyna Woroniecka).
  • Deprywatyzacja religii - zagrożenie czy szansa nowoczesnych społeczeństw? Jose Casanovą: Public Religions in the Modern World (rec. Piotr Pawliszak).
  • Zakulisowe aspekty transformacji ustrojowej. Antoni Dudek: Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-1995. Zarys historii politycznej Polski (rec. Aleksander Sobieszek).
  • Igor S. Kon, Sieksualnaja kultura w Rossii. Kłubnika na bieriozkie (rec. Ryszard Paradowski).
  • Paweł B. Sztabiński: Ankieterzy i ich respondenci. Od kogo zależą wyniki badań ankietowych (rec. Antoni Sułek).
  • Zbigniew Tyszka: System metodologiczny poznańskiej szkoły socjologicznych badań nad rodziną (stan aktualny) (rec. Wielislawa Warzywoda-Kruszyńska).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)