Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1999

Artykuły

 • Ryszard Radzik: Od zbiorowości etnicznej do wspólnoty narodowej. Podstawowe pojęcia układu etniczno-narodowego w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku.
 • Marie-Agnes Roux, Krystyna Wróblewska-Pawlak: Komputery osobiste a stosunki w rodzinie.

Artykuły recenzyjne

 • Tomasz Woźniak: Spojrzenie znikąd? (Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego pod red. Marka Czyżewskiego, Sergiusza Kowalskiego i Andrzeja Piotrowskiego).
 • Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski, Andrzej Piotrowski: Odpowiedź na recenzję.
 • Anna Sosnowska: Europa Środkowo-Wschodnia a orientalizm (L. Wolff: Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment; M. Todorova: Imaging the Balkans; M. Bakic-Hayden, R. M. Hayden: Orientalist Variations on the Theme "Balkans": Symbolic Geography in Recent Yugoslav Cultural Politics; M. Bakic-Hayden: Nesting Orientalisms: The Case of Farmer Yugoslavia).

Recenzje

 • Powódź we Wrocławiu w lipcu 1997 r. w oczach historyków i socjologa G. Hryciuk, K. Kawalew, D. Przybytek, K. Ruchniewicz, M. Ruchniewicz, L. Smółka, J. Tyszkiewicz, M. Wanke-Jakubowska, M. Wanke-Jerie: Wrocławska kronika wielkiej wody. 10 lipiec - 18 sierpień. Wstępny raport; W. Sitek: Wspólnota i zagrożenie. Wrocławianie wobec wielkiej powodzi. Socjologiczny przyczynek do analizy krótkotrwałej wspólnoty (rec. Władysław Kwaśniewicz)
 • Polacy, Ślązacy, Niemcy. Studia nad stosunkami społeczno-kulturowymi na Śląsku Opolskim, pod red. K. Frysztackiego (rec. Maria Szmeja)
 • Cyberhomo ludens i sprawy poważne. Tomasz Szlendak: Technomania. Cyberplemię w zwierciadle socjologii (rec. Małgorzata Jarońska)

Sprawozdania

 • Sympozjum międzynarodowe "Florian Znaniecki's Sociological Theory and the Challenges of the 21st Century (Piotr Pawliszak)
 • VI Krajowy Kongres Socjologiczny w Hiszpanii (Mikołaj Stanek)
 • Marriage, Morality and Emotions - Updating Edward Westermarck. The Westermarck Society Symposium (Tomasz Szlendak)

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)