Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1999

Artykuły

 • Jerzy J. Smolicz, Margaret J. Secombe: Kultury etniczne w  doświadczeniu jednostek: zastosowanie koncepcji walencji kulturowej Antoniny Kłoskowskiej do wieloetnicznej Australii.
 • Włodzimierz Wesołowski, Przemysław Mielczarek: Zmienność i stabilizacja warstwy politycznej: cztery sejmy okresu transformacji.
 • Henryk Domański: Czy w Polsce zanikają klasy? Postawy wyborcze a miejsce w strukturze społecznej w latach 1991-1997.
 • Joanna Kochanowicz, Izabela Pańków: Gospodarowanie wspólnymi zasobami w sytuacji niedookreślenia reguł. Przypadek użytkowników pracowniczych ogrodów działkowych.
 • Robert Szwed: Ontologiczne podstawy koncepcji tożsamości.
 • Tadeusz Tyszka, Krzysztof Przybyszewski: Przysłowia o ryzyku.

Recenzje

 • Elementy nowego ładu. Red. Henryk Domański i Andrzej Rychard (rec. Sławomir Twarowski).
 • Co słychać w parafii? Elżbieta Firlit: Parafia rzymskokatolicka w Polsce w okresie transformacji. Studium socjologiczne (rec. Katarzyna Korzeniewska).
 • W poszukiwaniu "zapomnianej przeszłości". Ireneusz Krzemiński: "Solidarność". Projekt polskiej demokracji (rec. Małgorzata Molęda-Zdziech).
 • Zdzisław Zagórski: Społeczeństwo transformacyjne. Klasy i warstwy Polski postkomunistycznej (rec. Łukasz Nalaskowski).

Sprawozdania

 • Konferencja "Kobieta a Unia Europejska" (Agnieszka Niburska, Arek Joppek, Piotr Mitkiewicz).
 • Konferencja IFiS PAN. "Metodologia badań społecznych. Podejście akademickie i badania rynku" (Izabella Anuszewska).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)