Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1997

Artykuły

 • Od redakcji.
 • Rudolf Andorka (Krzysztof Zagórski).
 • Jerzy Indraszkiewicz (Zbigniew Drąg).

***

 • Joanna Kurczewska: Naród z perspektywy jednostki. Refleksje na marginesie Kultur narodowych u korzeni Antoniny Kłoskowskiej.
 • Kultury narodowe u korzeni - dyskusja o książce.
 • Antonina Kłoskowska: W odpowiedzi.

***

 • Zygmunt Bauman: Glokalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja.
 • Maria Hirszowicz, Elżbieta Neyman: Państwo opatrznościowe i jego ofiary.
 • Małgorzata Jacyno: Kontrkultura ubóstwa. Pierre'a Bourdieu koncepcja reprodukcji klas społecznych a problem reprodukcji otwartej.

Sprawozdania

 • Radosław Sojak: Social Process without Actors? Conspiracy Theories and the Quest for Enemies in Central and Eastern Europe, Nida, 13-17 lutego 1997 roku.

Recenzje

 • Zygmunt Bauman: Wolność, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków 1995 (rec. Nguyen Thanh Giang).
 • David Lowenthal: Possessed by the Past. The Heritage Crusade and the Spoils of History, The Free Press, New York 1996; David Lowenthal: The Past is a Foreign Country, Cambridge University Press 1985 (rec. Katarzyna Korzeniewska).
 • Hanna Palska: Nowa inteligencja w Polsce Ludowej. Świat przedstawień i elementy rzeczywistości, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i  Socjologii PAN, Warszawa 1994 (rec. Jerzy Leszkowicz-Baczyński).
 • Paweł Starosta: Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995 (rec. Krzysztof Gorlach).
 • Slovak Sociological Review, Wiosna'96, Jesień'96, redaktor naczelny: Ladislav Machaczek, Wydawnictwo Słowackiej Akademii Nauk (rec. Katarzyna Pełczyńska-Nalęcz).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)