Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1997

Artykuły

  • Piotr Sztompka: Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność.
  • Grzegorz Ekiert, Jan Kubik: Protesty społeczne w nowych demokracjach: Polska, Słowacja, Węgry i Niemcy Wschodnie (1989-1994).
  • Anna Sosnowska: Tu, Tam - pomieszanie.

***

  • Zygmunt Bauman: O ponowoczesnych pożytkach z seksu.

Recenzje

  • Jan Róg: Społeczne aspekty pracy. Ze studiów nad etosem pracy na Śląsku Opolskim, Wydawnictwo: Instytut Śląski, Opole 1995 (rec. Beata Tomaszewska-Hołub).
  • Velký sociologický slovnik, Univerzita Karlova Vydavatelstvi Karolinum, Praha 1996 (rec. Michał Kowalski, Jarosław Kilias).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)