Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1998

Artykuły

  • Bronisław Misztal: Teoria społeczna jako sposób widzenia świata.
  • Henryk Domański: Dwie transformacje w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a ruchliwość społeczna.
  • Krzysztof Gorlach: Zmierzch klasy chłopskiej.
  • Grzegorz Lissowski, Piotr Świstak: Wybór najlepszego uporządkowania społecznego: nowe zasady sprawiedliwości i normatywne wymiary wyboru.

Artykuł recenzyjny

  • Radosław Sojak: Wyważanie drzwi uchylonych (Sławomir Kapralski: Wartości a poznanie socjologiczne, Zakład Wydawniczy "NOMOS", Kraków 1995; Ryszard M. Machnikowski: Koncepcja socjologii wiedzy Karla Mannheima we współczesnej socjologii anglo-amerykańskiej, Omega-Praksis, Łódź 1996; Aleksander Manterys: Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997).

Recenzje

  • O wszechmocy przemocy. Andrzej Zybertowicz: Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy. Toruń 1995 (rec. Tomasz Woźniak).
  • Solidarność po raz trzeci. Wojciech Sitek: Wspólnota i zagrożenie. Wrocławianie wobec wielkiej powodzi. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997 (rec. Małgorzata Jarońska).
  • Nowe interpretacje społeczeństwa obywatelskiego. Ani książę ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej. Wybór tekstów i wstęp Jerzy Szacki, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 1997 (rec. Eugeniusz Górski).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)