Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1998

Doktoraty honoris causa

 • Ralf Dahrendorf.
 • Jerzy Zubrzycki.

Artykuły

 • Elżbieta Hałas: W kierunku socjologii procesów symbolicznych. Zarys problematyki.
 • Aleksander Manterys: Kodyfikacja i systematyzacja socjologii klasycznej.
 • Jacek Kurczewski: Rozważania nad strukturą społecznej emancypacji.
 • Joanna Karczewska, Marian Kempny, Hanna Bojar: Społeczności lokalne jako wspólnoty tradycji - w poszukiwaniu korzeni demokracji.

Recenzje

 • Maria Jarosz: Samobójstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 (rec. Juliusz Gardawski).
 • Marcin Król: Liberalizm strachu czy liberalizm odwagi, Wyd. Znak, Kraków 1996 (rec. Tomasz Woźniak).
 • Anna E. Kubiak: Delicje i lewa ręka Kryszny. Kreacja i ewolucja ruchu Hare Kryszna w Polsce, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1997 (rec. Krzysztof Olechnicki).
 • Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Przedmowa: Irena Kostrowicka, wybór: Andrzej Budzyński i Janusz Gmitruk, Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1996-1997 (rec. Hanna Palska).
 • Kazimierz M. Słomczyński, Krystyna Janicka, Bogdan W. Mach i Wojciech Zaborowski: Struktura społeczna a osobowość. Psychologiczne funkcjonowanie jednostki w  warunkach zmiany społecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996 (rec. Krystyna Skarżyńska).
 • Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz: Powrót czy droga w nieznane? Europejskie dylematy Polaków, CEIW, Warszawa 1997 (rec. Katarzyna Szymańska).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)