Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1996

Artykuły

 • Elżbieta Zakrzewska-Manterys: Odteoretycznianie świata społecznego. Podstawowe pojęcia teorii ugruntowanej.
 • Aleksander Manterys: Homo duplex czy Homo multiplex?
 • Maria Nawojczyk, Allan McCutcheon: Rozdźwięk z doktryną. Postawy amerykańskich i polskich katolików świeckich wobec legalności aborcji.
 • Sławomir Nałęcz: Między edukacją a rynkiem - szkoły biznesu w  Polsce. Proces wyłaniania się nowej instytucji edukacyjnej i jego społeczne konsekwencje.
 • Krzysztof Jasiecki: Przedsiębiorcy jako "aktor transformacji".
 • Mariusz Zemło: Ukryty program szkoły.

Sprawozdania

 • Krystyna Lutyńska, Andrzej Rostocki: Konferencja "Aktualne metodologiczne problemy badań sondażowych w Polsce. Spojrzenie akademickie i rynkowe".

Recenzje

 • Krzysztof Gorlach: Obronić ducha Ameryki. Kwestia rolna i socjologia wsi we współczesnych Stanach Zjednoczonych (rec. Andrzej Kaleta).
 • W obronie amerykańskiej socjologii wsi (Krzysztof Gorlach).
 • Marian Kempny: Antropologia bez dogmatów - teoria społeczna bez iluzji (rec. Wojciech J. Burszta).
 • Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje. Praca zbiorowa pod redakcją Aliny Kapciak, Leszka Korporowicza i Andrzeja Tyszki (rec. Janusz Mucha).
 • Seymour Martin Lipset: Homo politicus: Społeczne podstawy polityki (rec. Bogdan W. Mach).
 • Polityka i aborcja. Praca zbiorowa pod redakcją Mirosława Chałubińskiego (rec. Maria Nawojczyk).
 • Odpowiedź na recenzję Tomasza Woźniaka (Roman Bäcker).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)