Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1997

Artykuły

 • Marek M. Kamiński: Jak komuniści mogli zachować władzę po Okrągłym Stole. Rzecz o (nie)kontrolowanej odwilży, sondażach opinii publicznej i ordynacji wyborczej.

Komentarze i dyskusja

 • Hieronim Kubiak: Komentarz.
 • Janusz Reykowski: Komentarz.
 • Jerzy Urban: Komentarz.
 • Adam Przeworski: Błędy: Informacja a przejście do demokracji.
 • Marek M. Kamiński: Odpowiedź na komentarze H. Kubiaka, J. Reykowskiego i J. Urbana.

***

 • Seymour M. Lipset: Społeczeństwo amerykańskie w europejskiej perspektywie.
 • Henryk Domański, Aleksandra Dukaczewska: Mąż i żona: czyja pozycja decyduje o identyfikacji z klasą

Sprawozdania

 • Tadeusz Sozański, Joanna Mazur: First International Conference on Theory and Research in Group Processes, Kraków, 18-21 czerwca 1996.
 • Paweł Załęcki: Cultural Problems of Europe at the End of the 20th Century, Bachotek,18-20 września 1996 i UNESCO Workshop on Anthropology of Politics in Postcommunist Societies, Bachotek, 20-22 września 1996.
 • Jerzy Leszkowicz-Baczyński: Seminarium "Transgraniczność w perspektywie socjologicznej", Zielona Góra, 14-15 października 1996.

Recenzje

 • Janusz Mucha: Codzienność i odświętność. Polonia w South Bend, Oficyna Naukowa, Biblioteka Polonijna, Warszawa 1996; Janusz Mucha: Everyday Life and Festivity in Local Ethnic Community: Polish-American in South Bend, Indiana, East European Monographs, Boulder 1996 (rec. Grzegorz Babiński).
 • Świat elity politycznej. Władzimierz Wesołowski, Irena Pańków (red.), Wydawnictwo IfiS PAN, Warszawa 1995 (rec. Piotr Skuz).
 • Jerzy Wilkin: Jaki kapitalizm, jaka Polska?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995 (rec. Krzysztof Gorlach).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)