Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1996

Artykuły

 • Henryk Domański: Oceny "sprawiedliwych" dochodów w 13 krajach.
 • Hanna Malewska-Peyre, Violaine Londe-Tarbes: Społecznicy, ich tożsamość i zaangażowanie.
 • Jacek Szmatka, Michael J. Lovaglia, Joanna Mazur: Znaczenie metody w rozwoju teorii socjologicznej. Modyfikacja koncepcji Bergera, Wagnera i Zelditcha kumulatywnego rozwoju wiedzy socjologicznej.
 • Marcin Karłowski: Metody i wizje. O źródłach różnic między niektórymi stanowiskami socjologicznymi.
 • Tomasz Woźniak: Idea postępu w propagandzie scjentystycznej. Studium przypadku.

Kronika życia naukowego

 • Towarzystwo im. Floriana Znanieckiego.

Recenzje

 • Zygmunt Bauman: Life in Fragments. Essays in Postmodern Morality, Blackwell, Oxford-Cambridge 1995 (rec. Marian Kempny).
 • Nie straszny nam wróg ni alkohol, czyli charakter narodowy Polaków. Edmund Lewandowski: Charakter narodowy Polaków i innych. Aneks-Polityka, Londyn-Warszawa 1995 (rec. Tomasz Szlendak).
 • Teorie z odzysku. Nicolas Mouzelis: Sociological Theory. What Went Wrong? Diagnoses and Remedies, Routledge, London 1995 (rec. Sławomir Magala).
 • Polacy w oczach innych. Narody i stereotypy (red. Teresa Walas), Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1995 (rec. Janusz Mucha).
 • Polacy-Niemcy-Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość (red. Andrzej Sakson), Instytut Zachodni, Poznań 1994 (rec. Maria Szmeja).
 • W poszukiwaniu ruchu społecznego. Wokół socjologii Alaina Touraine'a. Praca zbiorowa. Oficyna Naukowa, Warszawa 1994 (rec. Krzysztof Olechnicki).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)