Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1996

40-lecie IFiS PAN

 • Adam Schaff: Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Fragment wspomnień.
 • Jan Szczepański: Niektóre aspekty dziejów socjologii w Polsce.
 • Zdzisław Kuksewicz: Fragment wspomnień.

Artykuły

 • Kazimierz M. Słomczyński, Krystyna Janicka, Bogdan W. Mach, Wojciech Zaborowski: Struktura społeczna a cechy osobowości: badania w latach 1978 i 1992.
 • Jacek Szmatka, David Willer, Izabella Uhl: Strukturalne determinanty władzy w sieciach wymian. Międzykrajowy test uniwersalności teorii.
 • Hubert Sommer: Przewartościowania religijne młodej inteligencji (na przykładzie studentów Rzeszowa).

Sprawozdania

 • Marcin Tyszka: Konferencja: "Jakiego prawa potrzebują Polacy". Warszawa, 20 czerwca 1996.
 • Krzysztof Piątek: Seminarium: "Socjologia a edukacja socjalna". Toruń, 28-29 czerwca 1996.

Recenzje

 • Świat ponowoczesny. Zygmunt Bauman: Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, PWN, Warszawa 1995 (rec. Robert Geisler).
 • Kłopoty z chłopami. Krzysztof Gorlach: Chłopi, rolnicy, przedsiębiorcy. "Kłopotliwa klasa" w Polsce postkomunistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995 (rec. Wojciech Knieć).
 • Adam Podgórecki: Społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1995 (rec. Arkadiusz Tuziak).
 • Wiejskie gospodarstwo domowe oraz wiejskie społeczności lokalne na tle zmieniającej się rzeczywistości europejskiej. Economic Behaviour of Family Households in an International Context - Resource Income and Allocation in Urban and Rural, in Farm and Nonfarm Households, James Cécora (ed.), Society for Agricultural Policy Research and Rural Sociology (FAA), Bonn 1993. Changing Values and Attitudes in Family Households with Rural Peer Groups, Social Network and Action Spaces, James Cécora (ed.), Society for Agricultural Policy Research and Rural Sociology (FAA), Bonn 1994 (rec. Monika Kwiecińska).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)