Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1996

 • Jerzy Wertenstein-Żuławski 8.12.1947-29.10.1996
  (Jacek Kurczewski).

Artykuły

 • Grażyna Woroniecka: Między rozumieniem a wyjaśnieniem (hermeneutyczna kategoria przedrozumienia w socjologii interpretatywnej).
 • Radosław Sojak: Socjologia wiedzy chce pozostać nieświadoma. Uwagi o statusie poznawczym socjologii wiedzy.
 • Kryspin Karczmarczuk: "Kompleks skali" - czy mniejsze jest lepsze? Wielkość przedsiębiorstw w procesie strukturalnej transformacji.
 • Andrzej Boczkowski, Janusz A. Indulski: Z zagadnień socjologii zdrowia publicznego: świadomość zdrowotna jako bariera i  stymulator zmian w zdrowotnej sferze rzeczywistości.

Sprawozdania

 • Maria Ciechocińska: XV Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Socjologów Frankojęzycznych (A.I.S.L.F) 8-12 lipiec 1996, Evora, Portugalia.

Recenzje

 • Family, Women, and Unemployment in Central-Eastern Europe (edited by Barbara Łobodzińska), Greenwood Press, London 1994 (rec. Aleksandra Dukaczewska).
 • Janusz Mariański: Młodzież między tradycją i ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości młodzieży, RW KUL, Lublin 1995 (rec. Józef Baniak).
 • Wybory prezydenckie a socjologia zawodu. Polityka i politycy w okresie wyborów (red. Grzegorz Matuszak), Instytut Socjologii, Łódź 1996 (rec. Radzisława Gortat).
 • Edmund Wnuk-Lipiński: Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996 (rec. Piotr Skuz).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)