Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1997

 • Anselm L. Strauss 18.12.1916 - 5.09.1996
  (Marek Czyżewski).
 • Wprowadzenie
  (Marek Czyżewski, Joanna Kurczewska).

Artykuły

 • Marek Czyżewski: Wprowadzenie do tekstu Fritza Schützego.
 • Fritz Schütze: Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej.
 • Kaja Kaźmierska: Analiza procesu wykorzenienia w narracjach wojennych mieszkańców Kresów Wschodnich.
 • Mariusz Granosik: Niektóre aspekty pracy nad rozumieniem upośledzonego.
 • Tomasz Szlendak: Techno - dzieci końca ery industrialnej.
 • Paweł Dybel: Lepeniesa koncepcja melancholii.
 • Wolf Lepenies: Melancholia - próba legitymizacji zjawiska.

Sprawozdania

 • Krystyna Lutyńska, Włodzimierz A. Rostocki: Kilka refleksji na temat różnych podejść i sposobów prowadzenia badań jakościowych w  Polsce. Konferencja Sekcji Metodologii Badań Społecznych PTS pt. W  stronę socjologii jakościowej. Poszukiwania i refleksje badawcze, Łódź, 7 grudnia 1996.

Recenzje

 • Winicjusz Narojek: Jednostka wobec systemu. Antropologia trwania i zmiany, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996 (rec. Hanna Palska).
 • W poszukiwaniu złotego środka. Piotr Sztompka: Sociology of Social Change, Blackwell, Oxford UK 1993, Cambridge UK 1994 (rec. Radosław Sojak).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)