Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1994

Artykuły

Polityka i władza:

 • Iwona Butmanowicz-Dębicka, Krzysztof Gorlach: Wprowadzenie
 • Piotr Sztompka: Teorie zmian społecznych a doświadczenia polskiej transformacji
 • Włodzimierz Wesołowski: Procesy klasotwórcze w teoretycznej perspektywie
 • Edmund Mokrzycki: Nowa klasa średnia?
 • Henryk Domański: Nowe mechanizmy stratyfikacyjne?
 • Jacek Tittenbrun: Rewolucja menedżerska w polskim wydaniu
 • Marian Malikowski: Przestrzeń jako wymiar struktury społecznej i społecznych nierówności
 • Marek Latoszek: Drogi życiowe i tożsamość robotników

Kronika życia naukowego

 • Marek Ziółkowski: Socjologia w Komitecie Badań Naukowych. Kilka uwag o pracy Sekcji Socjologii i Nauk Politycznych KBN
 • Nagrody Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
 • James Coleman członkiem honorowym PTS
 • Sprawozdania
 • Iwona Kutarba: Międzynarodowa Konferencja „Mniejszość niemiecka w Polsce i Polacy w Niemczech w perspektywie jednoczącej się Europy”
 • Andrzej Niesporek: Konferencja „Transformation of Old Industrial Regions as a Sociological Problem”

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)