Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1994

Artykuły

Polityka i władza:

 • Grzegorz Ekiert: Protest jako forma życia publicznego w Polsce postkomunistycznej 1998-1992.
 • Barbara Misztal: Polityczna zmiana w Europie Wschodniej: próba interpretacji socjologicznej.
 • Marek Ziółkowski: Sprawowanie władzy a przekonania ludzkie.

Instytucje i kategorie społeczne:

 • Aleksandra Dukaczewska: Niektóre aspekty stosunków między kościołem a państwem i społeczeństwem w okresie transformacji ustrojowej.
 • Hanna Polska: Obraz nowej inteligencji w polskiej propagandzie politycznej lat 1948-1956.
 • Tadeusz Paleczny: Mniejszość jako socjologiczna kategoria analizy.

Zagadnienia metodologiczne:

 • Paweł B. Sztabiński, Franciszek Sztabiński: Respondenci początku lat '90. Stosunek do badań i jego uwarunkowania.
 • Marcin Karłowski: Dlaczego problem psychofizyczny jest problemem.

***

 • Piotr Ochmann: Społeczny koncept gospodarki rynkowej.

Recenzje

 • Socjologia a antropologia. Stanowiska i kontrowersje. Praca zbiorowa pod red. E. Tarkowskiej. Kulturowy wymiar przemian społecznych. Praca zbiorowa pod red. A. Jawłowskiej, M. Kempnego, E. Tarkowskiej (rec. Anna Kowalczyk-Chmielewska).
 • Eastern Europe in Transformation. The Impact of Sociology. Edited by Mike F. Keen, Janusz Mucha (rec. Henryk Domański).
 • Theories of Science in Society. Edited by Susan E. Cozzens, Thomas F. Gieryn (rec. Tomasz Woźniak).
 • * Krystyna Lutyńska: Surveye w Polsce. Spojrzenie socjologiczno-antropologiczne. (Wybrane zagadnienia). (rec. Leszek A. Gruszczyński).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2020 (237)