Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3,4/1994

Artykuły

  • Albin Kania (9.09.1930-24.08.1994).
  • Wprowadzenie (Grzegorz Lissowski).
  • David Lalman, Joe Oppenheimer, Piotr Świstak: Formalna teoria wyboru racjonalnego: kumulatywne nauki polityczne.
  • Marek M. Kamiński: Twierdzenie Arrowa: przykład zastosowania metody aksjomatycznej w naukach społecznych.
  • Jan Poleszczuk: Rewolucja: między stagnacją i anarchią.
  • Tadeusz Sozański: Analiza strukturalna konfliktu interesów w elementarnych systemach społecznych.
  • Grzegorz Lissowski: Ustalanie sposobu podziału dóbr w sytuacji eksperymentalnej.
  • Piotr Chmielewski: Nowej analiza instytucjonalna. Logika i podstawowe zasady.
  • Książki nadesłane.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)