Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1,2/1995

Artykuły

Instytucje i struktury społeczne:

 • Andrzej Rychard: Ludzie i instytucje. Kto tworzy nowy ład?
 • Krzysztof Gorlach: Sytuacja materialna a polityczność kwestii chłopskiej.
 • Marek S. Szczepański: Region katastroficzny wobec wyzwań cywilizacyjnych. Przypadek Górnego Śląska.

Role zawodowe:

 • Lesław H. Haber: Wzory przedsiębiorczości w świadomości przyszłych menedżerów.
 • Alicja Keplinger: Psychospołeczny portret typowego pracownika socjalnego.
 • Piotr Sałustowicz: Teoria i praktyka w kształceniu pracowników socjalnych.

Dylematy moralności ponowoczesnej:

 • Marek Czyżewski: Etyka ponowoczesna i Levinas. Polemika z książką Zygmunta Baumana Postmodern Ethics.
 • Dylematy moralności ponowoczesnej. Dyskusja nad książką Zygmunta Baumana Postmodern Ethics.

Sprawozdania

 • Irena Machaj, Józef Styk: Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego.
 • Ewa Kiełczewska: Konferencja "Socjologia wobec zmian społecznych".
 • Krzysztof Piątek: Konferencja "Konflikty społeczne w procesie transformacji systemowej".
 • Aleksandra Dukaczewska: Konferencja metodologiczna "Wpływ ankietera na wyniki badań socjologicznych".
 • Jacek Michalak, Grzegorz Wilczewski: Sprawozdanie z ogólnopolskiego spotkania studentów socjologii.

Recenzje

 • Zdzisław Grzelak: Społeczności wiejskie w środkowym regionie kraju (rec. Tadeusz Chrobak).
 • Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut, Wiesława Jednaka: Partie i system partyjny w Polsce. Pierwsza faza przejścia ku demokracji (rec. Andrzej Jabłoński).
 • Eugeniusz Mironowicz: Białorusini w Polsce 1944-1949 (rec. Ryszard Radzik).
 • Maria Libiszowska-Żółtkowska: Postawy inteligencji wobec religii. Studium socjologiczne (rec. Hubert Sommer).
 • Społeczność zakładu pracy. Praca zbiorowa pod redakcją Władysława Jachera (rec. Wanda Takuska-Mróz).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)