Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3,4/1995

Artykuły

 • Winicjusz Narojek (21.01.1934 - 03.09.1995).
 • Winek (Jan Garewicz).

Metodologia badań porównawczych:

 • Krystyna Lutyńska, Włodzimierz A. Rostocki: Problemy dyskusyjne i kilka refleksji.
 • Kazimierz M. Słomczyński: Typologia międzykrajowych badań porównawczych a kluczowe problemy metodologiczne.
 • Henryk Domański, Zbigniew Sawiński: Narzędzia międzykrajowych analiz porównawczych: klasyfikacja zawodów Erikson-Goldthorpe-Portocarero (EGP).
 • Kazimierz M. Słomczyński, Krystyna Janicka, Bogdan W. Mach, Wojciech Zaborowski: Funkcjonalna ekwiwalentność pomiaru w międzykrajowych badaniach porównawczych. Przypadek badań nad strukturą społeczną i osobowością.
 • Andrzej Siciński: Polsko-fińskie porównania stylów życia: interesujące doświadczenia, mizerne wyniki.

Struktury organizacyjne i instytucje społeczne:

 • Anna Matuchniak-Krasuska: Interwencja socjologiczna A. Touraine'a. Uwagi uczestnika.
 • Zbigniew Bokszański: Tożsamość aktora społecznego a zmiana społeczna.
 • Tomasz Woźniak: Autorytet instytucji naukowych w przekazach popularnonaukowych.
 • Anna Kwak: Niezamężna kohabitacja jako zjawisko społeczne.

Recenzje

 • Roman Bäcker: Totalitaryzm. Geneza, istota, upadek. Index Books, Toruń 1992 (rec. Tomasz Woźniak).
 • Nowy program antropologii społecznej? Michael Carrithers: Dlaczego ludzie mają kultury. Uzasadnienie antropologii i różnorodności społecznej. PIW, Warszawa 1994 (rec. Radosław Sojak).
 • Miłość - temat przez antropologię nie dostrzegany. Helen E. Fisher: Anatomia miłości. Historia naturalna monogamii, cudzołóstwa i rozwodu. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1994 (rec. Tomasz Szlendak).
 • Zagadka czerwonoczarnej skrzynki. Ernest Gellner: Conditions of Liberty. Civil Society and Its Rivals, Hamish Hamilton, London 1994 (rec. Sławomir Magala).
 • Demokracja w soczewce symbolicznej interakcji. Elżbieta Hałas: Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej, Wyd. KUL, Lublin 1994 (rec. Paweł Woroniecki).
 • Jacek Kurczewski: The Resurrection of Rights in Poland. Clarendon Press, Oxford 1993 (rec. Henryk Domański).
 • Kosztowna droga do tożsamości. Greenfeld Liah: Nationalism. Five Roads to Modernity. Harvard University Press, Cambridge and London 1992 (rec. Bronisław Misztal).
 • Marian Niezgoda: Oświata i procesy rozwoju społecznego: przypadek Polski. Studium socjologiczne. UJ, Kraków 1993 (rec. Andrzej Olubiński).
 • Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, tom l, A-C. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995 (rec. Władysław Kwaśniewicz).
 • O biografii i metodzie biograficznej (red. Teresa Rzepa i Jacek Leoński). Wyd. NAKOM, Poznań 1993 (rec. Włodzimierz Durka).
 • Rosja. Kontynuacja czy punkt zwrotny? (red. W. Bonusiak i K.Z. Sowa). Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów 1994 (rec. Jerzy Jestal).
 • Socjologia wsi we Francji (red. Placide Rambaud i Zbigniew T. Wierzbicki) UMK, Toruń 1994 (rec. Grzegorz Zabłocki).
 • Świat patronów i klientów. Jacek Tarkowski: Socjologia świata polityki. Patroni i klienci, 2 t. ISP PAN, Warszawa 1994 (rec. Piotr Skuz).

Kronika życia naukowego

 • Nagroda im. S. Nowaka.

Sprawozdania

 • Krystyna Lutyńska, Andrzej Rostocki: Konferencja "Relacja badacze-badani w polskiej socjologii" zorganizowana przez sekcję Metodologii Badań Społecznych PTS.
 • Janusz Mucha: European Sociological Association i jego kongresy.
 • Krzysztof Jasiecki: Konferencja "Elites in the Systemic Transformation in the Central-Eastern Europe", Jabłonna, 11-14 sierpnia 1995.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)