Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1993

Artykuły

  • James S. Coleman: Racjonalna rekonstrukcja społeczeństwa.
  • Grzegorz Lissowski: Oceny podziałów dóbr: zasady sprawiedliwości a poczucie sprawiedliwości ludzi.
  • Wiesława Kozek: Rynek pracy. Socjologiczne interpretacje podstawowych pojęć.
  • Wojciech Pawlak: Instytucje i zmiana instytucjonalna w teorii D. Northa.
  • Marek Zarzycki: Kształtowanie się systemu bankowego - próba analizy instytucjonalnej.
  • Krzysztof Tomczak: Władza w przedsiębiorstwie. Paradoksy myślenia ideologicznego.

Recenzje

  • Prywatyzacja. Szanse i zagrożenia. Pod red. M. Jarosz (rec. Barbara Tryfan).
  • M. Giacobbi, J-P. Roux: Initiation a la sociologie. Les grands themes, la methode, les grands sociologues (rec. Andrzej W. Lipiński).
  • Z. Bauman: Nowoczesność i zagłada (rec. Tomasz Woźniak).
  • R. Dyoniziak, K. Iwanicka, A. Karwińska, Z. Pucek: Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej (rec. Stanisław Kosiński).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2020 (237)