Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1993

Artykuły

 • Zygmunt Bauman: Ponowoczesne wzory osobowe.
 • Anna Giza-Poleszczuk: Rodzina i system społeczny.
 • Anna Firkowska-Mankiewicz: Różnice w IQ dziewcząt i chłopców - uwarunkowania socjalizacyjne i stratyfikacyjne.
 • Janusz Mucha: Życie codzienne etnicznej społeczności lokalnej. Próba sformułowania problematyki.
 • Jadwiga Królikowska: "Trzecia strona" konfliktu społecznego - inspiracje teoretyczne i praktyczne konsekwencje.
 • Irena Reszke: Badanie stereotypów bezrobotnych. Problemy teoretyczne i metodologiczne.

Recenzje

 • Irena Reszke: Nierówności płci w teoriach (rec. Katarzyna M. Staszyńska).
 • Pozornie paradoksalny kompromis. Jarosław Rudniański: Kompromis i walka. Sprawność i etyka kooperacji pozytywnej i negatywnej w gęstym otoczeniu społecznym (rec. Krzysztof Murawski).
 • Sacrum a socjotechnika. Andrzej Chwalba: Sacrum i rewolucja. Socjaliści polscy wobec praktyk i symboli religijnych 1870-1918 (rec. Adam Willma).

Sprawozdania

 • Maria Nawojczyk: Sprawozdanie z konferencji "First European Conference on Social Movements".
 • Anna Ryterska: Sprawozdanie z III Ogólnopolskiego spotkania nt. "Ochrona dzieci przed okrucieństwem".

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)