Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3,4/1993

Artykuły

 • Włodzimierz Wincławski: Jan Stanisław Bystroń. W trzydziestą rocznicę zgonu.
 • Jan Stanisław Bystroń: [O rzeczywistości społecznej].
 • Anna Buchner-Jeziorska: Ludzie w gospodarce. Próba rekonstrukcji koncepcji nowego ładu społeczno-ekonomicznego w Polsce.
 • Anita Miszalska: Transformacja ustrojowa a poczucie podmiotowości - alienacji politycznej.
 • Mariola Flis: O myśleniu diachronicznym, wyjaśnianiu historycznym w socjologii i wyjaśnianiu socjologicznym w historii.
 • Grażyna Woroniecka: "Przedrozumienie" jako kategoria teoretyczna w naukach społecznych.
 • Dorota Rancew-Sikora: Reguły wyrażania ocen przez uczestników rozmowy. Wybór z badań analizy konwersacyjnej.
 • Maria Libiszowska-Żółtkowska: Konwertyci nowych ruchów religijnych.
 • Marek Kamiński: Subkultura aresztów śledczych.

Recenzje

 • Konwersja, spontaniczność, zdeterminowanie czy sztuka nawracania. Elżbieta Hałas: Konwersja, Perspektywa socjologiczna (rec. Pawel Załęcki).
 • Andrzej Wójtowicz: Osoba i transcendencja. Karola Wojtyły antropologia wiary i Kościoła (rec. Wojciech Sitek).
 • Słownik katolickiej nauki społecznej. Praca zbiorowa pod red. W. Piwowarskiego (rec. Marian Filipiak).
 • Anna Firkowska-Mankiewicz: Spór o inteligencje człowieka. Dziedziczność czy środowisko? (rec. Maria Jarosz).
 • Nauki społeczne a polityka. Konflikt czy współdziałanie? Pod red. T. Borkowskiego (rec. Stanisław Marczuk).
 • Podręczniki dla ankieterów. Podręcznik socjologicznych badań ankietowych. Ankieter w procesie badawczym. Praca zbiorowa (rec. Krystyna Lutyńska).
 • Jan Węgleński: Urbanizacja bez modernizacji? (rec. Joanna Niernsee, Magdalena Wontek).
 • Nowe encyklopedie socjologiczne. Encyclopedia of Sociology (Ed. E.FR. Borgatta) The Blackwell Dictionary of Twentieth Century Social Thought. Eds W. Outhwaite, T. Bottomore (rec. Władysław Kwaśniewicz).
 • Społeczny świat i jego legitymizacje. Praca zbiorowa pod. red. W. Świątkiewicza (rec. Zbigniew Zagała).

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)