Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1964

Artykuły

 • A. Schaff: Z problemów alienacji

Z historii socjologii polskiej

 • T. Kowalik: Socjologia Ludwika Krzywickiego
  Zasadnicze typy ustrojów społecznych: ustrój rodowy i terytorialny. Synamika społeczeństwa terytorialnego.
 • Z. Krawczyk: Funkcje społeczne teorii socjologicznej Edwarda Abramowskiego
  Wstęp. Uwikłanie socjologiczne teorii Abramowskiego w problemy polskiego socjalizmu. Dialektyka równoległych zmian zjawisk ekonomicznych, politycznych i moralnych. Rola czynnika indywidualnego we wzajemnym oddziaływaniu "bazy" i "nadbudowy". Teoria współzależności potrzeb indywidualnych i społecznych instytucji.
 • S. Nowakowski: Franciszek Bujak jako socjolog
  Szkic biograficzny. Badania socjograficzne: problemy, metoda. Ideolog, działacz społeczny, nauczyciel.
 • F. Jakubczak: Metoda dokumentów pamiętnikarskich w badaniach społecznych IGS
  Publikacje pamiętnikarskie IGS a metoda dokumentów osobistych. Charakter i cele IGS a pamiętniki. Badania terenowe IGS a pamiętniki. Gromadzenie pamiętników przez IGS. Użytkowanie pamiętników przez IGS. Cele i rola zbiorów oraz publikacji pamiętnikarskich IGS.
 • E. Ciupak: Struktura miejsc odpustowych w Polsce
  Czas i przestrzeń jako wyznaczniki kultu. Religijny patronat miejsc odpustowych. Miejsca odpustowe na tle grup formalnych. Sanktuaria na tle grup terytorialnych. Ekologia odpustów i jej społeczne uwarunkowanie.
 • J. Trybusiewicz: Rola religijności w światopoglądzie młodzieży - próba interpretacji
  Metoda interpretacji. Postawa tradycjonalistyczna. Postawa emocjonalistyczna. Postawa intelektualistyczna. Wyznaczniki społeczne.
 • M. Kościukiewicz: Bibliografia badań socjologicznych postaw religijno-moralnych

Problemy i kierunki

 • A. Matejko: Wyższa uczelnia w świetle socjologii
  Wyższa uczelnia jako system społeczny. Problematyka badawcza. Społeczne warunki twórczej pracy naukowej w wyższych uczelniach.
 • E. Mokrzycki: Uwagi o pojęciu kultury

Recenzje

 • A. Kłoskowska: Kultura masowa. Krytyka i obrona (rec. A. Siciński, R. Zimand)
 • J. J. Wiatr: Socjologia wojska (rec. J. Szczepański)
 • J. Piotrowski: Praca zawodowa kobiet a rodzina (rec. J. Waluk)
 • Badania nad osiedlami górniczymi, "Górnośląskie Studia Socjologiczne" t. I (rec. S. Dzięcielska-Machnikowska)
 • Jaka jesteś rodzino (rec. S. Dzięcielska-Machnikowska)
 • B. Nowakowski: Zasady higieny pracy w przemyśle (rec. M. Sokołowska)
 • A. Wallis: Artyści-plastycy. Zawód i środowisko (rec. A. Matejko)
 • Środowisko i wychowanie - zbiór rozpraw z pedagogiki społecznej (rec. A. Kamiński)
 • "Archiwum Kryminologii", t. II (rec. Z. Ziembiński)

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)