Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Wydawcy

„Studia Socjologiczne” wydawane są przez Polską Akademię Nauk, działającą poprzez Instytut Filozofii i Socjologii (www.ifispan.waw.pl) i Komitet Socjologii (www.kspan.pan.pl) oraz przez Uniwersytet Warszawski, działający poprzez Wydział Filozofii i Socjologii  (www.wfis.uw.edu.pl). 

W bieżącej pracy redakcyjnej naszymi bezpośrednimi partnerami są Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy władzom i pracownikom obu Instytutów za współpracę.  

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2020 (237)