Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Recenzenci

 • Łukasz Afeltowicz (AGH)
 • Agata Bachórz (UG)
 • Ewa Banaszak (UWr)
 • Mariusz Baranowski (UAM)
 • Joanna Bielecka-Prus (UMC-S)
 • Irena Borowik (UJ)
 • Zuzanna Brzozowska (Vienna Institute of Demography)
 • Stanisław Burdziej (UMK)
 • Michał Cebula (UWr)
 • Mikołaj Cześnik (Uniwersytet SWPS)
 • Marek Czyżewski (UŁ)
 • Piotr Długosz (UP w Krakowie)
 • Rafał Drozdowski (UAM)
 • Agata Dziuban (UJ)
 • Grzegorz Ekiert (Harvard University)
 • Kaja Gadowska (UJ)
 • Jacek Gądecki (AGH)
 • Małgorzata Głowacka-Grajper (UW)
 • Jolanta Grotowska-Leder (UŁ)
 • Katarzyna Growiec (Uniwersytet SWPS)
 • Aleksandra Grzymała-Kazłowska (UW)
 • Honorata Jakubowska (UAM)
 • Krzysztof Jasiecki (UW)
 • Krzysztof Jasiewicz (Washington and Lee University)
 • Marta Juza (UP w Krakowie)
 • Michał Kaczmarczyk (UG)
 • Sławomir Kapralski (UP w Krakowie)
 • Aleksandra Kołtun (UMCS)
 • Kazimierz Krzysztofek (Uniwersytet SWPS)
 • Maciej Kowalewski (USz)
 • Jan Kubik (Rutgers University; University College London)
 • Katarzyna Leszczyńska (AGH)
 • Aleksandra Lis (UAM)
 • Grzegorz Lissowski (UW)
 • Daria Łucka (UJ)
 • Irena Machaj (Akademia im. Jakuba z Paradyża)
 • Tomasz Masłyk (AGH)
 • Ewa Michna (UJ)
 • Adam Mrozowicki (UWr)
 • Lech Nijakowski (UW)
 • Magdalena Nowicka-Franczak (UŁ)
 • Monika Oliwa-Ciesielska (UAM)
 • Antonina Ostrowska (IFiS PAN)
 • Dominika Polkowska (UMCS)
 • Dorota Praszałowicz (UJ)
 • Adam Przeworski (New York University)
 • Robert Pyka (UŚ)
 • Dorota Rancew-Sikora (UG)
 • Tomasz Sahaj (AWF Poznań)
 • Piotr Sałustowicz (Uniwersytet SWPS)
 • Joanna Sikorska (IFiS PAN)
 • Krystyna Slany (UJ)
 • Kazimierz M. Słomczyński (IFiS PAN, Ohio State University)
 • Marta Smagacz-Poziemska (UJ)
 • Paweł Starosta (UŁ)
 • Justyna Struzik (UJ)
 • Antoni Sułek (UW)
 • Marek S. Szczepański (UŚ)
 • Anna Śliz (UO)
 • Iwona Taranowicz (UWr)
 • Przemysław Wechta (UAM)
 • Kazimiera Wódz (UŚ)
 • Michał Wróblewski (UMK)
 • Iwona Zielińska (APS)
 • Maria Zielińska (UZ)
 • Aldona Żurek (UAM)

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2020 (237)