Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Editorial Board

Paul Blokker (Univesity of Bologna)
Michael Burawoy (University of California Berkeley)
Krzysztof Jasiewicz (Washington and Lee University)
Krzysztof Koseła (University of Warsaw)
Ireneusz Krzemiński (University of Warsaw)
Jan Kubik (Rutgers University; University College London)
Jolanta Kulpińska (University of Lodz)
Joanna Kurczewska (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences)
Janusz Mucha (University of Science and Technology – AGH Krakow)
David Ost (Hobart and William Smith Colleges)
Grażyna Skąpska (Jagiellonian University)
Kazimierz M. Słomczyński (Ohio State University; Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences)
Antoni Sułek (University of Warsaw)
Marek S. Szczepański (University of Silesia)
Piotr Sztompka (Jagiellonian University)

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)