Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1971

Artykuły

 • L. Nowak: Oceny w naukach społecznych w koncepcji twórców marksizmu
 • P. Sztompka: O pojęciu teorii w socjologii
  Termin „teoria” w użyciu potocznym i naukowym. Strukturalne definicje teorii socjologicznej. Funkcjonalne definicje teorii socjologicznej. Zamiast zakończenia.
 • J. J. Wiatr: Teoria społeczeństwa socjalistycznego. Problemy i perspektywy
  Struktura teorii społeczeństwa socjalistycznego. Polityka a ekonomika w  społeczeństwie socjalistycznym. Kierowanie rozwojem społecznym a procesy żywiołowe. Rozwój społeczny w formacji socjalistycznej a problem demokracji.
 • W. Jacher: Współczesne koncepcje integracji społecznej w socjologii
  Wstęp. Zjawisko integracji społecznej. Integracja społeczna i więź społeczna. Próba klasyfikacji współczesnych ujęć integracji społecznej. Wnioski.
 • B. Wilska – Duszyńska: Rozważania o naturze stereotypów etnicznych
  Analiza pojęć: przesąd, uprzedzenie, stereotyp. Badania nad stereotypami i  postawami etnicznymi. Stereotypy dodatnie, ujemne i obojętne.
 • M. Sokołowska: Dwa style polityki zdrowotnej (charakterystyka podstawowych typów orientacji lekarzy)
  Problem. Dwa typy orientacji lekarzy. Konkluzje.
 • W. Kalinowski: Wątki socjologiczne w estetyce polskiego modernizmu
 • A. Kłoskowska: Rozwój, stan i perspektywy socjologii kultury
 • W. Morawski: Badania socjologiczne nad industrializacją w Polsce
  Kierunki badań nad industrializacją. Ustalenia teoretyczne a badania empiryczne procesów industrializacji. Wkład socjologii przemysłu w badania nad industrializacją. Uwarunkowania społeczno-kulturalne. Polityczne aspekty industrializacji.
 • B. Misztal: Zróżnicowanie społeczne zbiorowości przekupniów na wielkomiejskim bazarze
  Zróżnicowanie społeczne. Zróżnicowanie stosunków społecznych. Zróżnicowanie standardu życiowego i wzorów życia rodzinnego. Zróżnicowanie aspiracji życiowych i  zawodowych.

Recenzje

 • Zróżnicowanie społeczne, praca zbiorowa pod red. W. Wesołowskiego (rec. P. Tobera)
 • E. Mokrzycki: Założenia socjologii humanistycznej (rec. T. Pawłowski)
 • S. Tyrowicz: Światło wiedzy zdeprawowanej. Idee niemieckiej socjologii i filozofii (rec. R. Kozłowski)
 • H. Strzemińska: Praca zawodowa kobiet a ich budżet czasu (rec. S. Dzięcielska-Machnikowska)
 • Problemy teorii gospodarki socjalistycznej, praca zbiorowa pod red. W. Sadowskiego (rec. I. Sieńko)

Kronika życia naukowego

 • Sprawozdanie z Dorocznego walnego Zgromadzenia PTS
 • Konferencja naukowa poświęcona teoretycznym i empirycznym problemom socjologii prawa – Radziejowice, 21-23 II 1971

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)