Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1971

Artykuły

 • W. Kwaśniewicz: Socjologiczne badania nad makrostrukturą społeczną w Polsce Ludowej
  Spojrzenie w przeszłość. Fazy rozwoju zainteresowań zagadnieniami makrostrukturalnymi w Polsce Ludowej. Wkład do ogólnej teorii klas i  warstw społecznych. Zagadnienia struktury klasowej w kapitalizmie. Zagadnienia struktury społecznej w socjalizmie. Empiryczne badania nad zróżnicowaniem klasowo-warstwowym i społeczno-zawodowym w Polsce Ludowej. Postulaty i propozycje.
 • J. Danecki: Uwagi o stanie socjologii makrostruktur
 • M. Jarosińska, J. Kulpińska: Proces gromadzenia społecznych doświadczeń załóg robotniczych
 • T. Gospodarek: Zainteresowanie Teatrem Telewizji wśród inteligencji technicznej
 • K. Gonet-Jasińska: Udział studentów w odbiorze kultury
  Uwagi o przedmiocie zadań. Zainteresowania i rozrywki kulturalne. Model uczestnictwa w kulturze. Postawy wobec kultury. Niektóre uwarunkowania udziału w kulturze. Uwagi końcowe.
 • L. Janiszewski: Socjologiczne badania and ludźmi morza
  Morze jamko obszar aktywności społecznej. Aktywność społeczna na morzu jako obiekt zainteresowań socjologicznych. Geneza socjologii morskiej w  Polsce. Zakres badawczy socjologii morskiej. Zadania i perspektywy rozwojowe socjologii morskiej.

Polemiki

 • L. Nowak: O pewnej koncepcji rozumienia (Na marginesie książki E. Mokrzyckiego, »Założenia socjologii humanistycznej«)
 • E. Mokrzycki: O pewnej koncepcji rozumienia (W odpowiedzi Leszkowi Nowakowi)

Recenzje

 • E. Lipiński: Karol Marks i zagadnienia współczesności (rec. J. Danecki)
 • J. Danecki: Jedność podzielonego czasu. Czas wolny i czas pracy w społeczeństwach uprzemysłowionych (rec. D. Markowski)
 • D. Markowska: Rodzina wiejska na Podlasiu 1864-1964 (rec. L. Kocik)
 • B. Łobodzińska: Małżeństwo w mieście (rec. Z. Krzemień)
 • W. Jędrzycki: Socjolog w zakładzie pracy (rec. M. Żelazo)
 • Studia z dziejów młodzieży Uniwersytetu Krakowskiego od Oświecenia do połowy XX wieku, t. 2, cz. 1 pod red. C. Bobińskiej (rec. J. Reschina)
 • M. Latuch: Migracje wewnętrzne w Polsce na tle industrializacji (1950-1960) (rec. W. Mirowski)

Kronika życia naukowego

 • Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad strukturą społeczną – Międzynarodowe Sympozjum, Warszawa 26-29 IV 1971 r.
 • Ogólnopolska konferencja poświęcona nauczaniu socjologii pracy i przemysłu na różnych kierunkach studiów
 • Sekcja Socjologii Wychowania PTS w Bydgoszczy

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)