Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 4/1972

Studia Socjologiczne nr 4/1972

Artykuły

 • K. Z. Sowa: Siedemdziesięciolecie urodzin i pięćdziesięciolecie działalności naukowej Pawła Rybickiego
 • B. Ponikowski: Idea wolności prasy w młodzieńczej myśli filozoficzno-politycznej Karola Marksa
  Filozofia a „wolna prasa”. Przeciwieństwo cenzury i wolności prasy. Przeciwieństwo ustawy o cenzurze i ustawy prasowej. Podstawy historyczne wolności prasy.
 • A. P. Wejland: Informator i badawcza sytuacja informacyjna w empirycznych badaniach społecznych. Próba eksplikacji pojęcia informatora
 • Z. Bokszański: Klasyfikacje elementów kultury symbolicznej młodych robotników: stabilnych i awansujących kulturowo
 • A. Siciński: „Optymizm-pesymizm” – próba precyzacji pojęć i jej konsekwencje badawcze
  Analiza pojęć. „Optymizm” i „pesymizm” w myśli filozoficznej. Problemy badawcze. W sprawie teoretycznej przydatności pojęć „optymizm-pesymizm”.
 • J. Turowski: Kierunki i rodzaje industrializacji a rozwój społeczno-gospodarczy wsi i rolnictwa
 • J. Bugiel: Ewolucja roli inżyniera a uczelnia techniczna
 • M. Sokołowska: Dysfunkcjonalności instytucji służby zdrowia
  Ustalenia pojęciowe i metodologiczne. Problem: deformacja głównego celu medycyny. Diagnoza stanu zastanego. Propozycje zmian. Podsumowanie i wnioski.

Recenzje

 • W. Makarczyk: Przyswajanie innowacji (rec. J. Turowski)
 • W. Kwaśniewicz: Wiejska społeczność rzemieślnicza w procesie przemian. Studium socjologiczne wsi Świątniki Górne (rec. Z. Zagórski)
 • A. Siciński: Literaci polscy (rec. S. Dzięcielska-Machnikowska)
 • W. Morawiecki: Funkcje organizacji międzynarodowej (rec. A. Kwilecki)
 • J. Mikułowski-Pomorski: Muzeum-Zamek w Łańcucie – studium socjologiczne (rec. T. Goban-Klas)
 • R. Bastide: Socjologia chorób psychicznych (rec. W. Pytka)
 • H. Siwek: Czytelnictwo prasy centralnej poza Warszawą (rec. B. Blachnicki)

Kronika życia naukowego

 • Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Pracownia badań socjologicznych Międzyuczelnianego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym
 • Konferencja nt. Kształtowanie postaw a perspektywy oświaty
 • Austriacko-Polskie Seminarium Socjologiczne
 • Konferencja popularnonaukowa nt. Socjologiczne problemy humanizacji pracy w przemyśle
 • Z pobytu delegacji radzieckich socjologów, filozofów i prawników
 • Polski numer „Quality and Quantity”
 

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)