Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3/1973

Artykuły

 • A. K. Paluch: O pojęciu struktury w naukach społecznych: propozycja Claude Lévi-Straussa
  Wstęp. Proponowane przez C. Lévi-Straussa pojęcie struktury. Teoretyczne i  metodologiczne implikacje C. Lévi-Straussa. C. Lévi-Straussa rozumienie struktury i problem historii zmiany
 • H. Kozakiewicz: Ludwik Krzywicki i jego koncepcja ideologii
  Kilka wstępnych refleksji. Socjolog marksista. Problematyka ideologii w  systemie socjologicznym Krzywickiego. Sposoby pojmowania ideologii w  socjologii. Koncepcja Krzywickiego a stanowisko socjologii współczesnej.
 • A. Schaff: W sprawie tłumaczenia na język polski »Tez o Feuerbachu« Karola Marksa
  Na czym polega spór i jakie jest jego zaplecze. Filologiczna strona sporu o  przekład »Tez o Feuerbachu«. Problem wyrażeń »Das Wesen des Menschen« oraz »das menschliche Wesen« u L. Feuerbacha. Co wnosi do naszej dyskusji analiza szkicu »L. Feuerbach« K. Marksa. Jak należy rozumieć i  tłumaczyć »Tezy o Feuerbachu« K. Marksa. Konkluzja. Jak powinien brzmieć tekst przekładu VI Tezy.
 • A. Jasińska, R. Siemieńska: Wzór osobowości a przemiany społeczne w Polsce
 • S. Morawski: Paradoksy estetyczne najnowszej awangardy
 • Z. Zaborowski: Teoria równowagi interpersonalnej
 • J. Szmatka: Miejsce teorii roli społecznej w systemie teoretycznym socjologii
  Struktura społeczna, stratyfikacja i osobowość w kontekście zjawisk związanych z  teorią roli społecznej. Teoria roli w systemie teoretycznym socjologii.
 • J. Sztumski: Konflikt społeczny
  Uwagi metodologiczne. Uwarunkowania konfliktów społecznych. Funkcja konfliktów społecznych. Spór wokół oceny roli konfliktu społecznego.
 • M. Sokołowska, J. Bejnarowicz: Socjolog a pojęcie stanu zdrowia
  Ograniczenia pojęcia stanu zdrowia z punktu widzenia medycyny. Ograniczenia pojęcia stanu zdrowia z socjologicznego punktu widzenia. Przemiany empirycznych wskaźników stanu zdrowia ludności. Zakończenie.
 • J. Turowski: Socjologiczne aspekty społeczności osiedlowej
  Geneza koncepcji osiedlowych. Społeczne następstwa wyodrębnienia osiedla jako jednostki urbanistycznej. Sąsiedztwo w wielkim mieście i osiedlu. Potrzeby i niektóre formy współdziałania w osiedlu. Rola instytucji samorządu mieszkańców w integracji społeczności osiedlowej. Uwarunkowania integracji mieszkańców z osiedlem.
 • B. Szymański: Wybrane problemy osiedla mieszkaniowego na gruncie socjologii miasta
 • J. Malski: Religijność byłych wychowanków zakładów wychowawczych
 • K. Nowak: Elita wojskowa w Stanach Zjednoczonych
  Charakter militaryzmu amerykańskiego. Skład socjalny i formy kształcenia korpusu oficerskiego. Udział wojskowych w życiu politycznym Stanów Zjednoczonych. Rola kompleksu wojskowo-przemysłowego w państwie. Wzrost roli wojskowych w elicie władzy.
 • J. Zakrzewska: Partie polityczne we Włoszech

Recenzje

 • J. Banaszkiewicz: Państwo i partia w systemie kapitalistycznym (rec. J. Zakrzewska)
 • M. Łoś: Aspiracje a środowisko (rec. D. Durajowa)
 • A. Tyszko: Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia (rec. M. Malikowski)
 • K. Podoski: Prognozy rozwoju społecznego (rec. E. Kostowska)
 • E. Wnuk-Lipiński: Praca i wypoczynek w budżecie czasu (rec. K. Łapińska)
 • B. Sułkowski: Powieść i czytelnicy (rec. B. Sadkowska)
 • J. Jerschina: Osobowość społeczna studentów UJ chłopskiego pochodzenia (rec. A. Komandera)

Kronika życia naukowego

 • I Letnia Szkoła Prognozowania krajów socjalistycznych
 • Konferencja naukowa »F. Znaniecki i jego rola w socjologii«
 • Z działalności Warszawskiego Oddziału PTS

 

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)