Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 2/1981

Artykuły

 • G. Ekiert: Wizja społeczeństwa przyszłości w strukturze teoretycznej marksizmu.
  Marksowska wizja przyszłości; zarzut utopizmu. Jedność dwóch marksizmów; poznanie i  wartościowanie. Rola wizji społeczeństwa komunistycznego w marksizmie. Wizja komunizmu jako konieczna alternatywa. Integracyjna rola wizji komunizmu. Wizja komunizmu jako element integrujący teorię i praktykę społeczną. Wizja komunizmu jako istotny moment codziennej działalności ruchu robotniczego.
 • S. Magala: Marksistowskie teorie kultury.
  "Aparaty ideologiczne" i "produkcja literacka". Historyzm i interpretacja humanistyczna.
 • R. Holly: Funkcjonalne teorie przywództwa. Typologia przywództwa.
  Funkcjonalne i nawiązujące do funkcjonalizmu teorie przywództwa. Typy przywódców i rodzaje przywództwa.
 • A. Kapciak: Teoria całościowego faktu społecznego G. Gurvitcha.
  Dialektyka. Wizja rzeczywistości społecznej G. Gurvitcha. Całościowy fakt społeczny. Czym jest "całościowy fakt społeczny"?
 • Z. Zaborowski: Teoria sprawiedliwości wewnętrznej i zewnętrznej.
  Wprowadzenie. Wstępne intuicje. Sprawiedliwość wewnętrzna i zewnętrzna. Standard sprawiedliwości wewnętrznej. Proces justyfikacji. Mechanizmy poznawczo-percepcyjne. Czynniki psychiczne wpływające na sprawiedliwość wewnętrzną. Zachowania interpersonalne. Geneza sprawiedliwości wewnętrznej i jej zaburzenia. Nerwica a sprawiedliwość wewnętrzna. Teoria Lernera. Uwagi końcowe.
 • B. Szacka: Stosunek do tradycji narodowej jako odzwierciedlenie systemu wartości studentów uczelni warszawskich.
 • W. Adamski: Badania nad rodziną a procesy reprodukcji struktury społecznej.
  Rodzina a struktura społeczna - problemy metodologiczne. Przesłanki podmiotowości rodziny w strukturze społecznej - ujęcie historyczne. Nowy etap rozwoju społeczeństwa polskiego jako podstawa rosnącego wpływu rodziny na procesy strukturalne.
 • K. Zagórski: Nowa klasa?
  Problematyka "nowej klasy" a neokonserwatyzm. Definicja i kwestia klasowego charakteru "nowej klasy". Dwie "drugie rewolucje". Płaszczyzny konfliktu.
 • J. T. Hryniewicz: Cechy pracy i ich znaczenie w badaniach socjologicznych (Zarys problematyki).
  Cechy pracy. Przykładowe zastosowanie cech pracy do analizy różnic zarobkowych. Podsumowanie i wnioski.
 • Z. Sawiński: Mierniki ruchliwości społeczno-zawodowej.
  Zagadnienia pomiaru ruchliwości. Parametry tablic ruchliwości. Omówienie poszczególnych mierników ruchliwości.
 • G. Gęsicka: Związki zawodowe w systemach społecznych wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych (Przegląd koncepcji).
  Związki zawodowe w perspektywie ruchu robotniczego. Związki zawodowe w  stosunkach przemysłowych. Związki zawodowe w perspektywie politycznej. Związki zawodowe w systemie makrospołecznym.
 • J. J. Wiatr: Protest rozczarowanych: amerykańskie wybory prezydenckie 1980.
  Psychologiczny kryzys przywództwa politycznego w USA. J. Carter - czteroletnie fiasko polityczne. R. W. Reagan - kandydat nowej większości. J. Andersen - nadzieja i niepowodzenie niezależnych. E. Kennedy - legenda, rozczarowanie i szansa. Czy można przewidzieć wynik wyborów?

Polemiki

 • J. Tittenbrun: Materializm historyczny czy biologiczny?

Recenzje

 • Młodzież a wartości. Pod red. H. Świdy (rec. P. Kadra).
 • A. Paczkowski: Prasa i społeczność polska we Francji w latach 1920-1940 (rec. J. Abramowicz).
 • J. Leoński: Zagadnienie migracji w polskiej myśli socjologicznej (do 1939 r.) (rec. A. Miklaszewski).
 • Filozofia i kultura włoska. Zagadnienia współczesne. Pod red. M. Nowaczyka (rec. A. Majkowska-Sztange).
 • N. C. Sandberg: Ethnic Identity and Assimilation: The Polisih-American Community. Case Study of Metropolitan Los Angeles (rec. M. Ciechocińska).
 • B. Hamm: Die Organisation der städtischen Umwelt. Ein Beitrag zur sozialökologischen. Theorie der Stadt (rec. M. Ciechocińska).
 • G. W. Osipow: Teorija i praktika socjołogiczeskich issledowanij w SSSR (rec. S. Bucholc).
 • G. Burrell, G. Morgan: Sociological Paradigms and Organizational Analysis. Elements of the Sociology of Corporate Life (rec. P. Kuczyński).
 • A. H. Van de Ven, D. Ferry: Measuring and Assessing Organizations (rec. M. J. Kostecki, K. Mreła).

Kronika życia naukowego

 • Sesja Założycielska Międzynarodowej Letniej Szkoły Socjologii Marksistowskiej.
 • Konferencja nt. "Przemiany w strukturze społecznej, stosunkach własności i świadomości klas w krajach kapitalistycznych i rozwijających się".

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)