Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1/1978

Artykuły

 • E. Lewandowski: Kierownicza rola partii marksistowskiej w społeczeństwie socjalistycznym
  Istota partii komunistycznych. Przesłanki kierowniczej roli partii. Realizacja kierowniczej roli partii. Możliwość trudności i zakłóceń.
 • M. Flis: Wartość, działanie, osobowość – w systemie socjologicznym F. Znanieckiego
  Antynaturalistyczna koncepcja wartości. Teoria działania społecznego. Teorie osobowości społecznej. Teoria Znanieckiego na tle współczesnych poszukiwań w  socjologii amerykańskiej.
 • Z. Klupś: Miejsce, rola i znaczenie C. W. Millsa w socjologii współczesnej
  Naukowy i klasowy charakter dokonań C. W. Millsa. C. W. Mills a socjologia i  ruchy społeczne lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.
 • S. Nurek: Koncepcja osobowości społecznej E. Fromma
  Wstęp. Proces wzrostu od „jednostki do osobowości społecznej”. Koncepcja charakteru społecznego.
 • E. Morawska: Proces asymilacji imigrantów a zagadnienie zmienności korelatów etnicznego dziedzictwa kulturowego (Na przykładzie badań nad grupą polonijną w Bostonie)
  Asymilacja a trwałość czynnika etnicznego: model północnoamerykański. Elementy trwałości czynnika etnicznego: analiza empiryczna. Współczesne badania trwałości czynnika etnicznego: zagadnienie doboru wskaźników.
 • W. Jelonek: Skutki masowego importu siły roboczej w Europie Zachodniej. Sytuacja i tendencje (Szwecja jako przykład rozwiązania problemu)
  Wstęp. Ogólne tło problematyki. Problematyka drugiego pokolenia imigrantów (Przegląd prac). Badania empiryczne w Norrköping. Zakończenie.
 • E. Nowicka: Ideologia i nauka. Przypadek Black Studies w nauce amerykańskiej
  Narodziny Black Studies. Cele i założenia Black Studies. Krytyki i dyskusje wokół programów Black Studies. Tradycja i świadomość historyczna. Dotychczasowy rozwój Black Studies i perspektywy na przyszłość.
 • P. Kuczyński: Kryzys socjologii – czyli pozytywizmu sen o potędze technologii
  Ewolucja celów amerykańskiej socjologii empirycznej w początkach jej rozwoju. Normy społeczne i dyrektywy metodologiczne wspierające model praktyki społecznej socjologii pozytywistycznej. Reakcje na kryzys: rzeczywistość i możliwości.
 • P. Sałustowicz: Koncepcja pokolenia w badaniach postaw innowacyjnych wśród młodzieży
 • F. Zieliński: Plakat jako przedmiot refleksji socjologicznej
  Społeczna historia plakatu. Spostrzeganie plakatu. Plakatu a wartości społeczne, stereotypy i symbole.

Komunikaty z badań

 • A. Banaszkiewicz: Konformizacja zachowań a zmiana postaw
 • K. Sopuch: Struktura społeczna a wybór wartości

Polemiki

 • M. Grabowska: O metodologii badania kultury – polemicznie
 • Z. Bokszański: Uwagi o recenzji M. Grabowskiej „O metodologii badania kultury – polemicznie”

Recenzje

 • D. Markowska: Rodzina w społeczności wiejskiej – ciągłość i zmiana (rec. E. Firlit)
 • S. Czajka, J. Sztumski: Zarys socjologii przemysłu (rec. W. Jędrzycki)

Kronika życia naukowego

 • V Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny
 • Przegląd czasopism zagranicznych

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2021 (241)