Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 1,2/1991

Artykuły

 • K. Doktór: Aleksander Paweł Owieczko (25.05.1921 - 24.10.1990).
 • M. Mylik: Stefan Pawlicki - jeden z prekursorów socjologii w Polsce.
 • H. J. Helle: Socjologia socjalizmu.
  Socjalizm jako forma kulturowa. Racjonalność i emocjonalność. Maszyna - fabryka - państwo.
 • D. Czyżowska: Sztuka interpretacji a nauka o myśleniu moralnym. Przykład Lawrence'a Kohlberga.
  Podejście interpretacyjne w teorii rozwoju społeczno-moralnego. System oceny poziomu rozwoju społeczno-moralnego. Obiektywność teorii i metody badawczej.
 • I. Uhl: "Podmiotowość" i "wolność" w refleksji socjologicznej.
  Wstęp. Podmiotowość. Wolność. Uwagi końcowe (Podmiotowość a wolność).
 • B. Jałowiecki: Znaczenie przestrzeni.
 • M. Ogryzko-Wiewiórowska: Rodzina i śmierć.
  Rodzina wobec zbliżającej się śmierci. Przeżywanie żałoby. Przeżywanie śmierci dziecka. Śmierć w oczach dziecka. Problemy owdowiałych małżonków.
 • A. P. Wejland: Ukryte porównania. Z badań nad stereotypami grup zawodowych.
 • F. Ułasiuk: Identyfikacja oficerów z zawodem i integracja z wojskiem.
  Opinie społeczeństwa o zawodzie wojskowego. Postawy oficerów wobec wojska i  zawodu. Identyfikacja oficerów z zawodem. Integracja i jej znaczenie dla wojska (Rodzaje więzi łączących oficerów).
 • J. T. Hryniewicz: Religia, osobowość a perspektywy kapitalizmu na wsi polskiej (Na przykładzie gminy Brudzeń Duży).
  Religia a osobowość. Hipotezy. Postawy wobec samego siebie i otoczenia w gminie Brudzeń Duży i w Ameryce. Postawy wobec instytucji ekonomicznych. Współczynnik humanistyczny a rola religii w procesie rozwoju instytucji ekonomicznych.
 • A. Olubiński: Identyfikacja z własną miejscowością oraz możliwości samorealizacji mieszkańców małego miasta.
  Wprowadzenie. Organizacja badań, teren i populacja. Identyfikacja mieszkańców z  własną miejscowością. Możliwości samorealizacji mieszkańców małego miasta. Zakończenie.

Dyskusje i polemiki

 • W. Strukowski-Kozień: Emergentny strukturalizm socjologiczny - redukcyjny czy systemowo-strukturalny schemat wyjaśnienia?
 • S. Czerniak: Rodowód historyczny i teoretyczna tożsamość socjologii wiedzy.

Recenzje

 • Wartość nauki w społecznej świadomości. Pod red. S. Kowalewskiej (rec. M. Kucharek).
 • Współczesne tendencje w socjologii empirycznej. Pod red. K. Frysztackiego (rec. A. Sadowski).
 • K. W. Frieske: Socjologia w działaniu. Nadzieje i rozczarowania (rec. M. K. Mlicki).
 • A. Sakson: Mazury - społeczność pogranicza (rec. M. Szmeja).

Kronika życia naukowego

 • VIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny.
 • I Kongres Radzieckiego Towarzystwa Socjologicznego.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)