Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW

Studia Socjologiczne nr 3,4/1991

Artykuły

 • J. Rudniański: Zdzisław Kowalewski (7 XII 1923 - 20 VIII 1991).
 • Z. Sawiński, M. Zahorska: Wiesław Wiśniewski (28 IV 1921 - 2 XI 1991).
 • E. Wnuk-Lipiński: Jacek Tarkowski (28 XII 1938 - 3 XI 1991).
 • H. Domański, K. Zagórski: Mechanizmy dystrybucji zarobków w różnych systemach: Australia, Polska, Stany Zjednoczone, Węgry.
  Hipotezy. Dane i schemat analizy. Rezultaty. Podsumowanie.
 • T. Tyszka. J. Sokołowska: Struktra poznawcza i struktura preferencji Polaków w sferze społeczno-ekonomicznej.
  Wprowadzenie. Metoda. Wyniki. Podsumowanie i wnioski.
 • L. Kolarska-Bobińska: Rola państwa w procesie transformacji.
  Wstęp. Sprzeczności okresu przejściowego a rola państwa. Zakończenie.
 • M. Jarosz: Bezrobocie.
  Wskaźniki bezrobocia. Założenia i metody badań. Poczucie zagrożenia utratą pracy. Pozytywne skutki bezrobocia. Bezrobocie jako narzędzie represji i czynnik konfliktogenny. Konflikty interesów. Konkluzje.
 • I. Reszke: Problemy bezrobocia kobiet.
  Wprowadzenie. Ujęcie problemów bezrobocia w badaniach socjologicznych. Kobiety jako kategoria szczególnie narażona na bezrobocie. Bezrobocie kobiet w  Polsce. Reakcje kobiet na stan bezrobocia.
 • K. Gorlach, Z. Saręga: Rodzinna własność rolna w procesie transformacji ustrojowej.
  Uwagi wstępne. Rodzinne gospodarstwo rolne: zjawisko o wielu obliczach. Rodzinne gospodarstwo rolne w systemie państwowego socjalizmu. Rodzinna własność rolna: czy czynnik transformacji ustrojowej?
 • M. S. Szczepański: System światowy: między zacofaniem i rozwojem (Międzynarodowa debata nad rozwojem społecznym - próba syntezy).
  Wprowadzenie. Teorie modernizacji - miedzy tradycją u nowoczesnością. Teorie zależności - miedzy peryferiami świata a jego centrum. Opcja modernizacyjno-zależnościowa: między nowoczesnością a zależnością. Wizje rozwoju alternatywnego: między indywidualizmem a kolektywizmem. Zakończenie.
 • K. Dunin-Horkawicz: Jak nie być antysemitą w Polsce? Antysemityzm w dyskursie publicznym.
  Oddział chorych na antysemityzm. Co złego, to nie my! Inni i obcy. "Fakty mówią same za siebie". Żyd a sprawa polska.
 • A. Giza-Poleszczuk: Kogo i do czego kształcimy czyli dylematy socjologii akademickiej.
  Zwiększenie fakultatywności studiowania. Zwiększenie integralności uczonych przedmiotów. Ściślejsze związanie dydaktyki z własną pracą naukową. Zwiększenie decyzyjności studentów. Otwarcie Instytutu. Ściślejszy kontakt między pracownikami a studentami. Wprowadzenie punktowego systemu oceny studentów.
 • A. Piotrowski: Nowy program studiów socjologicznych w Uniwersytecie Łódzkim.

Recenzje

 • Wartość nauki w społecznej świadomości. Pod red. S. Kowalewskiej (rec. M. Kucharek).
 • J. Mariański: Wprowadzenie do socjologii moralności (rec. J. Cz. Suprewicz).
 • M. S. Szczepański: Modernizacja, rozwój zależny, rozwój endogenny. Socjologiczne studium teorii rozwoju społecznego (rec. M. Malikowski).
 • A. Sułek: W terenie, w archiwum, w laboratorium. Studia nad warsztatem socjologa (rec. Z. Gostkowski).
 • X. H. Frey: Survey Research by Telephone (rec. P. Daniłowicz).

Kronika życia naukowego

 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Zmiany stosunków własnościowych w Polsce i ich konsekwencje społeczne".
 • Konferencja poświęcona pamięci Stefana Nowaka.
 • Posiedzenie Research Committee Meeting on Social Stratification.
 • W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Ludwika Krzywickiego.
 • Nagroda im. Stanisława Ossowskiego.

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 3/2020 (238)