Wersja polska nglish version
Logo Studia Socjologiczne
Logo PAN Logo UW
Uwaga Autorzy!

Od maja 2024 „Studia Socjologiczne” zmieniają zapis bibliografii. Przechodzimy na standard APA 7. Patrz zakładka „Dla Autorów”.

Witamy na stronie internetowej „Studiów Socjologicznych”. Chętnie poznamy Wasze uwagi na jej temat: piszcie na redakcja@studiasocjologiczne.pl.

Zachęcamy do zapisywania się do naszego newslettera.

Będziemy w nim informować o nowych numerach „Studiów Socjologicznych”, o wybranych artykułach i innych aspektach naszej działalności. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku: https://www.facebook.com/profile.php?id=10007007111697

„Studia Socjologiczne” są kwartalnikiem polskiego środowiska socjologicznego. W wersji drukowanej ukazują się nieprzerwanie od 1961 roku. Obecnie dostępne są również w wersji elektronicznej w otwartym dostępie (open access).

„Studia Socjologiczne” publikują artykuły po polsku i angielsku, ze wszystkich dziedzin socjologii i z dyscyplin pokrewnych, jeśli problematyka ujęta jest z perspektywy socjologicznej. Nasze łamy otwarte są dla polemik i debat naukowych, publikujemy również recenzje książek.

Teksty nadsyłane do „Studiów Socjologicznych” podlegają anonimowym recenzjom wedle formuły peer-reviewed, double-blind i publikowane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych – 3.0 Polska [CC BY-NC-ND 3.0 PL]. Teksty mogą być też publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 (CC BY 3.0 PL) na wniosek autorów tekstów, jeśli jest to związane z wymogami instytucji finansującej badania.

Pełne teksty artykułów z ostatnich lat dostępne są online:

Numer bieżący

Studia Socjologiczne nr 2/2024 (253)